Poruka za kupce

Poštovani kupci,

Amica Group kao vlasnik/entitet koji plasira proizvode, između ostalog, u okviru sljedećih brendova Hansa na tržištu Crne Gore, imajući u vidu bezbjednost i zdravlje svojih kupaca i njihovih porodica, kao i bezbjednost i zdravlje tehničara koji vrše popravke u okviru posjeta Amica servisnog centra radi održavanja i popravki, preduzima radnje sa ciljem ograničavanja rizika u vezi sa širenjem pandemije COVID-19 (korona virusa).

Pored primjene preporuka Vlade Crne Gore i ministra zdravlja, Amica Group stalno primjenjuje dodatna rješenja za povećanje bezbjednosti, u skladu sa razvojem date situacije.

Imajući u vidu gorenavedeno, uključujući osnovne preporuke Vlade Crne Gore i ministra zdravlja da se ograničemeđuljudski kontakti (kao sredstvo koje ograničava i usporava širenje pandemije), želimo da apelujemo na vas da budete pažljivi i umjereni po pitanju prijavljivanja popravki obuhvaćenihgarancijom i naknadnih popravki za Amica Group proizvode, ograničavajući se samo na slučajevekvarova koji u potpunosti sprečavaju funkcionisanje proizvoda.

Takođe vas obavještavamo da možete da koristite, bez ikakvih ograničenja,pomoć servisnog centra putem broja telefona za pomoć: +38 220 266 398 ili putem obrazaca koje možete naći na adresi: Tehno Code d.o.o; Dahna bb; Podgorica.

Računamo na vaše razumijevanje i saradnju u postojećim okolnostima.